KAEBUSED ja ETTEPANEKUD

 
ETTEPANEKUTE JA KAEBUSTEGA PALUN PÖÖRDUDA  
ARSTI VÕI PIIRI HAMBARAVI JUHATUSE POOLE
TELEFONIDEL: 505 8225 VÕI 511 8379
 
KAEBUST SAAB ESITADA KA EESTI HAIGEKASSA
TARTU OSAKONDA,PÕLLU1A,50303 TARTU
 
VÕI 

TERVISHOIUAMETILE,GONSIORI 29, TALLINN 15157
TELEFON 650 9847